Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Comenius Regio „Webquest w szkole ponadgimnazjalnej”

Termin: 29.01.2015
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

Prowadzący: konsultanci ODN w Poznaniu: Iwona Wysocka, Tadeusz Nowik

Celem szkolenia była prezentacja metody, która w przemyślany i zaplanowany sposób wykorzystuje zasoby sieci internetowej dla potrzeb dydaktyki szkolnej. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele dwóch szkół projektowych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku.
Zajęcia miały wyłącznie praktyczny charakter, wszyscy uczestnicy pracowali przy komputerach. Ideą szkolenia było pokazanie, czym jest webquest przy pomocy rozwiązywania zadań z „treningowego”, przygotowanego specjalnie na te zajęcia webquesta. Nauczyciele pracowali indywidualnie i w parach a efektem ich pracy była wspólna prezentacja multimedialna opisująca szczegółowo metodę, której poświęcone były zajęcia.

Moduły zajęć:

1. Krótkie wprowadzenie i zasady pracy, podział na zespoły.

2. Rozwiązywanie zadań Webquesta i szukanie odpowiedzi na zadane pytania.

3. Przygotowanie prezentacji, omówienie wspólnej pracy

4. Dyskusja na temat możliwości zastosowania metody WQ na różnych przedmiotach w szkole ponadgimnazjalnej.

Kategorie: Aktualności

Komentarze są wyłączone.