Program szkolenia – 2

Program szkolenia

 1. Temat szkolenia: Szkolenie w zakresie obsługi platformy i metodyki
  e-learningu.
 2. Miejsce szkolenia: Grodzisk Wielkopolski
 3. Termin: 20.02.2014 r.
 4. Prowadzący zajęcia: Roman Dwulit
 5. Typ formy: zajęcia warsztatowe
 6. Adresat: koordynatorzy i nauczyciele z Polski biorący udział w międzynarodowym projekcie Multim@dia realizowanym w ramach programu Comenius – Regio
 7. Liczba godzin zajęć: 4
 8. Cele szkolenia:

A/ ogólny:

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć metodą blended learning oraz wykorzystaniem platformy MOODLE do wzajemnej komunikacji w ramach międzynarodowego projektu Multim@dia.

B/ szczegółowe:

 • zapoznanie uczestników z możliwościami i narzędziami dostępnymi na platformie MOODLE,
 • opanowanie umiejętności publikacji materiałów dydaktycznych na platformie,
 • opanowanie obsługi narzędzi przeznaczonych do komunikacji.

 

 

Kategorie: Szkolenia

Komentarze są wyłączone.