Program szkolenia – 1

Program szkolenia

  1. Temat szkolenia: Platforma Moodle jako narzędzie pracy międzynarodowej grupy projektowej” – Mulim@dia

2.      Miejsce szkolenia: Grodzisk Wielkopolski

3.      Termin: 10.10.2013 r.

4.      Prowadzący szkolenie: Roman Dwulit

5.      Typ formy: zajęcia warsztatowe

6.      Adresat: koordynatorzy i nauczyciele z Polski i Niemiec biorący udział
w międzynarodowym projekcie Multim@dia realizowanym w ramach programu Comenius – Regio

7.      Liczba godzin zajęć: 2

8.      Cele szkolenia:

A/ ogólny:

Celem zajęć jest przedstawienie możliwości wykorzystania platformy e-learningowej do zarządzania i realizacji międzynarodowego projektu Multim@dia realizowanego
w ramach programu Comenius – Regio.

B/ szczegółowe:

  • omówienie głównych funkcjonalności platformy MOODLE z punktu widzenia zarządzania międzynarodowym projektem,
  • zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami dostępnymi na platformie MOODLE;
  • nabycie umiejętności obsługi narzędzi przeznaczonych do komunikacji w ramach projektu.
Kategorie: Szkolenia

Komentarze są wyłączone.