Mosty edukacyjne. Wielkopolsko – heska współpraca w ramach projektu Comenius Regio

W wielu krajach europejskich wkracza w dorosłe życie pokolenie, które nie zna świata bez komputerów, telefonów komórkowych i stałego dostępu do Internetu.     Co to oznacza dla edukacji? Coraz częściej zadają sobie to pytanie dyrektorzy szkół i nauczyciele. Jednym z pomysłów na wypracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych jest zainicjowany przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim międzynarodowy projekt Comenius Regio : Świat multimedialny cyfrowych tubylców. Nowe media w szkole ponadgimnazjalnej realizowany w partnerstwiez niemieckimi instytucjami oświatowymi w Hesji. Ze strony polskiej uczestnikami projektu są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz dwie szkoły z Grodziska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcące. Działania w ramach projektu mają m.in. na celu:

  • Wymianę doświadczeń między dwoma regionami Wielkopolską i Hesją w obszarze wykorzystania mediów elektronicznych w administracji, zarządzaniu, w doskonaleniu nauczycieli i w procesie edukacyjnym w szkole.
  • Przygotowanie i opisanie przykładów dobrych praktyk obrazujących nowe możliwości
    w zastosowaniu multimediów na wybranych lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących
    i zawodowych, w tym opisy projektów lekcyjnych przygotowywanych przez polsko – niemieckie pary nauczycieli , które będą realizowane przez uczniów w obu partnerskich regionach.
  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, reprezentujących różne przedmioty ogólnokształcące i zawodowe, w obszarze ICT z położeniem nacisku na wszechstronne wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym.

Współpraca między grupą polska i niemiecką rozpoczęła się jesienią 2013 r. po akceptacji wniosku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę narodowej agencji rozdzielającej granty unijne na działania edukacyjne. Na początku października gościła w Grodzisku delegacja niemieckich nauczycieli, którzy są uczestnikami projektu. Rezultatem tej wizyty były szczegółowo ustalone elementy współpracy szkół. Podjęto decyzję o uruchomieniu platformy Moodle. Goście z Hesji spotkali się z władzami powiatu, odwiedzili obie grodziskie szkoły i spotkali się z przedstawicielami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Rewizyta nastąpiła w dniach 2-6 grudnia br. Delegacji przewodniczył Starosta Grodziski pan Mariusz Zgaiński. W skład polskiej grupy wchodzili ponadto Członek Zarządu pan Sławomir Górny, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pani Anna Matysiak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego pan Maciej Mendel, naczelnik Wydziału Oświaty , Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim pani Grażyna Sterczak, kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego w ODN w Poznaniu pani Iwona Wysocka , konsultant ds. technologii informacyjno – komunikacyjnych w ODN w Poznaniu pan Roman Dwulit oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pan Sławomir Kwaśny i pan Grzegorz Morkowski . Program wizyty został tak zaplanowany, aby przedstawiciele różnych instytucji mieli okazję porozmawiać ze swoimi niemieckimi odpowiednikami i poznać specyfikę swojej pracy. Najważniejszym punktem oficjalnych spotkań była wizyta niemieckiego starosty powiatu Lahn -Dill Pana Wolfganaga Schustera i jego zastępcy Heinza Schreibera w szkole w Wetzlar, gdzie polska grupa miała zaplanowane obserwacje wybranych lekcji. Spotkanie i rozmowa obu starostów przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Pan Starosta Zgaiński opowiedział o specyfice regionu grodziskiego i zadaniach, jakie stoją przed władzami powiatu. Na koniec swojego wystąpienia wręczył swemu niemieckiemu koledze materiały informacyjne o powiecie grodziskim i piękny obraz prezentujący fragment miasta. Rozmowa zakończyła się zaproszeniem starosty heskiego do Grodziska. Delegacja polska uzyskała wstępną obietnicę, że wizyta przedstawicieli powiatu Lahn – Dill odbędzie się w marcu 2014r.

Ważnym elementem pobytu w Hesji były wizyty w szkołach partnerskich. Uczestnicy projektu obejrzeli zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych im. Teodora Heussa w Wetzlar i w Szkole im. Willego Brandta w Giessen. Dyrektorzy obu szkół: pani Evelyn Benner i pan Georg Wittich starali się pokazać polskiej grupie projektowej nie tylko budynki szkolne i wyposażenie sal, ale mówili też sporo o trudnościach, z jakimi się borykają na co dzień i planach na przyszłość. Pokazali mocne i słabe strony swoich szkół. Uczestnicy projektu rozmawiali o potrzebie wykorzystywania nowych mediów w szkołach i o zainteresowaniach nimi uczniów. Członkowie polskiej delegacji mieli okazję uczestniczyć w różnych zajęciach lekcyjnych, np. w lekcji matematyki, rachunkowości, wzornictwa, krawiectwa, informatyki. W centrum zainteresowania obserwatorów było analizowanie, jak i dlaczego nauczyciele wykorzystują na zajęciach nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne. Była też okazja do zadawania pytań, przyjrzenia się, jak pracuje niemiecka młodzież i jakie metody stosują nauczyciele w celu zaktywizowania uczniów na lekcji. W obu szkołach bardzo miłym akcentem był wspólny obiad przygotowany przez uczniów z klas gastronomicznych, którzy pod okiem instruktorów zaplanowali i ugotowali specjalnie dla nas bardzo smaczny posiłek. W jednej ze szkól nawet menu było przetłumaczone na język polski!

Praca nad kolejnymi elementami projektu zajęła uczestnikom pozostałe dni pobytu w Giessen. Dzięki kolegom z Seminarium Europejskiego w Gießen delegacja polska miała możliwość spacerowania z przewodnikiem po uroczym Wetzlar, którego piękna katedra i zabytkowe stare miasto urzekło wszystkich zwiedzających. Jego historia, związki z postacią Goethego oraz niekwestionowana rola miasta, jako wiodącego ośrodka przemysłu optycznego, uświadomiła uczestnikom projektu kontekst wzajemnych relacji między regionami. Niekwestionowanym „gwoździem programu” była wizyta na tradycyjnym jarmarku świątecznym, który w każdym mieście niemieckim jest inny a organizatorzy starają się tę oryginalność i odrębność podkreślać i kultywować. Cechą wspólną jest piękny wystrój, mnóstwo produktów na świąteczny stół i oczywiście grzane wino z korzennym aromatem. Ostatniego dnia pobytu w Hesji polska grupa postanowiła zobaczyć choć fragment największego miasta w regionie – Frankfurtu nad Menem. Już wjazd z wielopasmowej autostrady   w kierunku centrum uświadomił wszystkim jak potężne jest to miasto, które pełni rolę wielkiego europejskiego centrum finansów i biznesu. Ogromne szklane wieżowce i gigantyczne korki na ulicach to pierwsze zwiastuny europejskiej metropolii , jakie obserwuje każdy turysta zaraz po przyjeździe. Rolę przewodnika grupy pełnił kolega z projektu, koordynator grupy niemieckiej pan Richard Spanke. Przygotował dla wszystkich mini przewodniki po najważniejszych miejscach we Frankfurcie. Uczestnikom projektu udało się zobaczyć katedrę, ratusz i fragment Starego Miasta wraz z budynkiem pierwszego heskiego parlamentu. Spacer ulicami Frankfurtu był ciekawym polem do obserwacji życia miejskiego i podziwiania jak efektownie stare budynki wtapiają się w ultranowoczesną zabudowę ze szkła, betonu i stali, nie tracąc przy tym nic ze swego szacownego wyglądu. Na koniec pobytu cała grupa zeszła na bulwar nadrzeczny, aby na jednym z mostów po raz ostatni spojrzeć na panoramę miasta. Zwiedzanie Frankfurtu kończyło programu pobytu delegacji polskiej w Hesji .

Następne spotkanie obu partnerskich zespołów zostało wyznaczone na kwiecień 2014r. Nauczyciele niemieccy przyjadą do Grodziska, zwiedzą też Poznań. Zaplanowane zostały także wspólne warsztaty i wizyty w szkołach. Do tego czasu uczestnicy projektu będą spotykać się w świecie wirtualnym na platformie edukacyjnej przygotowanej już przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, zdobywać dodatkowe kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i dyskutować nad wspólnymi polsko – niemieckimi projektami lekcji, które potem wypróbują wraz ze swoimi uczniami i ocenią ich przydatność. Wnioski z tej pracy stanowić będą punkt wyjścia do kolejnego etapu pracy projektowej. W centralnym punkcie znajdzie się uczeń i jego potrzeby. Nauczyciele sprawdzą na ile ich pomysły na wykorzystanie nowych mediów w szkole pokrywają się z oczekiwaniami uczniów. Uczestników projektu czeka jeszcze wiele pracy, ale w sprzyjającej atmosferze panującej we wszystkich szkołach, przy życzliwej pomocy władz obu powiatów i dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół z pewnością uda się osiągnąć sukces.

Autor: Iwona Wysocka

Kategorie: Aktualności

Komentarze są wyłączone.