Kuchnie innych narodów

DO PROJEKTU: Comenius Regio – MultiM@dia

 1. Wstęp
 • Klasa: kl. III L i III G -TECHNIKUM ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 • PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA oraz OBSŁUGA KONSUMENTA
  • Obsługa Konsumenta- 2 jednostki lekcyjne – wyszukiwanie informacji w Internecie – / Pracownia Informatyczna (2*45 minut)
  • Technologia Gastronomiczna- 4 jednostki lekcyjnych – sporządzanie potraw- Pracownia Gastronomiczna (4*45 minut)
 • Temat: Kuchnie innych narodów.
 • Autor opracowania: mgr inż. MARZENA ANKIEWICZ
 1. Warunki uczenia się

 •  Analiza grupy uczącej się (klasy)

Uczniowie, którzy biorą udział w projekcie to 8-osobowa grupa uczniów (2 osoby z klasy 3G, oraz 6 osób z klasy 3L) uczęszczających do Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. To bardzo energiczna grupa. Gotowanie oraz przedmioty zawodowe związane z organizacją i obsługa przyjęć okolicznościowych – to ich pasja. W chwili przystąpienia do projektu są w III klasie technikum. Cykl kształcenia natomiast wynosi 4 lata i kończy się zdawaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technika organizacji usług gastronomicznych. Uczniowie mogą organizować różnego rodzaju imprezy i przyjęcia okolicznościowe, uczestniczyć w ich obsłudze. Ustalać menu przyjęcia, doradzać konsumentom, lub prowadzić własne lokale gastronomiczne, pracować w branży gastronomiczno-hotelowej. Zawód ten jest bardzo przyszłościowy i daje szereg możliwości. Natomiast na zajęciach z technologii gastronomicznej uczniowie zapoznają się ze sposobami i technikami sporządzania potraw.

 • Nauczyciel

Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. Uczę między innymi takich przedmiotów jak: „Obsługa konsumenta” oraz „Technologia Gastronomiczna”. Pod moim nadzorem, w ramach nauki zawodu, młodzież bierze udział dodatkowo w organizowaniu i obsłudze różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Doskonali w ten sposób swoje umiejętności zawodowe oraz nabiera cennej praktyki i doświadczenia. Ja jestem nauczycielem ciągle doszkalającym się i podnoszącym swoje kwalifikacje. Biorę udział w różnego rodzaju projektach, kursach językowych, np. dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, ponadto ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu „Oligofrenopedagogiki”.

 • Środowisko uczenia się
 • 2 jednostki lekcyjne będą odbywać się w pracowni informatycznej.
 • 4 jednostki lekcyjne będą odbywać się w pracowni gastronomicznej, w trakcie sporządzania potraw kuchni zagranicznych krajów.
 • Multimedia
 •  Sprzęt multimedialny, Komputer, Internet,Drukarka, Aparat cyfrowy, Kamera cyfrowa,
 1. Kontekst projektu

Wspólny projekt zajęć z partnerem-nauczycielem z Niemiec, pod względem tematycznym został bardzo dobrze dobrany. Tematyka, obejmująca sporządzanie potraw kuchni narodów europejskich, jest kontynuacją treści zawartych wcześniej na przedmiocie „Obsługa konsumenta”. Uczniowie bowiem na tym przedmiocie zapoznawali się ze specyfiką kuchni krajów europejskich. Projekt polsko-niemiecki jest świetną okazją do utrwalenia poznanych już wcześniej treści. Ponadto uczniowie technikum organizacji usług gastronomicznych w IV klasie, na przedmiocie z Technologii Gastronomicznej będą dokładnie omawiać i charakteryzować zwyczaje żywieniowe, typowe potrawy, surowce, techniki sporządzania potraw kuchni różnych narodów. Dlatego ten projekt będzie stanowił dla ich uczestników wspaniały wstęp do omawianych zagadnień.

A zatem plan wspólnego scenariusza zajęć polsko-niemieckich świetnie uwzględnia to co było wcześniej zawarte w planie wynikowym, a także stanowi wstęp merytoryczny do przyszłych zajęć w klasie następnej.

 1. Cele zajęć

 •  Cel ogólny:
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania potraw kuchni różnych narodów, przy wykorzystaniu technik multimedialnych.
 • Cele operacyjne – Uczeń potrafi:
 • klasyfikować potrawy kuchni obcych narodów
 • wymienić cechy charakterystyczne kuchni innych narodów
 • scharakteryzować najczęściej stosowane surowce, przyprawy kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej
 • scharakteryzować najczęściej stosowane techniki sporządzania i sposoby podawania kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej
 • wykorzystywać technologię informacyjną oraz Internet do poszukiwania informacji na temat typowych cech kuchni innych narodów
 • wykorzystywać technologię informacyjną oraz Internet do poszukiwania informacji na temat typowych potraw kuchni innych narodów
 • wykorzystywać technologię informacyjną oraz Internet do poszukiwania informacji na temat typowych potraw kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej
 • poszukiwać w Internecie receptur gastronomicznych potraw charakterystycznych dla       kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej
 • Sporządzać wybrane potrawy kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej,
 • Dobierać odpowiednie techniki i metody sporządzania do wskazanych potraw kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej
 • Wykańczać i podawać omawiane potrawy kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej, z zastosowaniem odpowiednich naczyń
 • oceniać organoleptycznie gotowe potrawy kuchni: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej, niemieckiej,
 • wykorzystywać techniki multimedialne (aparat fotograficzny, cyfrowy, Internet, Kamera) do uwiecznienia przyrządzonych potraw – robienie zdjęć przygotowanym potrawom   
 • Cele nie-operacyjneUczeń:
 • rozwija zainteresowania potrawami charakterystycznymi dla kuchni różnych narodów
 • wykorzystuje technologie informacyjną na zajęciach z technologii gastronomicznej
 • wykorzystuje Internet do poszukiwania ważnych informacji
 • wykorzystuje techniki multimedialne do uwiecznienia efektów swojej pracy
 • współpracuje w zespole
 • potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
 • analizuje i weryfikuje dana zawarte w Internecie
 • doskonali umiejętności zawodowe
 • komunikuje się ze współpracownikami
 • traktuje Internet jako bardzo dobre źródło informacji naukowych

Pełen scenariusz zajęć do pobrania – pobierz

Komentarze są wyłączone.